Samenwerking & certificering

ISO 9001-gecertificeerd

Valto is sinds 12 oktober 2015 ISO 9001-gecertificeerd. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement, die wordt gebruikt om te beoordelen of een organisatie voldoet aan de eisen van klanten, aan relevante wet- en regelgeving en aan de eisen die de organisatie zelf stelt. Als een bedrijf ISO-gecertificeerd is, betekent het dat aan alle gestelde eisen is voldaan.

CDG-gecertificeerd

Valto is in het bezit van het CDG-certificaat. Bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen moeten sinds 1 januari 2010 voldoen aan de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van het CDG-certificatieschema en opgenomen staan in het register van de Stichting CDG. Voor meer informatie: www.stichtingcdg.nl.

Samenwerking Artemis

Valto is lid van Artemis, de belangenvereniging van producenten en distributeurs van biologische bestrijders, bestuivers en gewasbescherming van natuurlijke oorsprong. 

Lid van de Club van 100

De Club van 100 van de WUR stelt zich ten doel het blijven vernieuwen van kennis en onderzoek in de glastuinbouw. Valto werkt hier graag aan mee en is dan ook lid van deze club.

 

 

Lid van IBMA

IBMA staat voor International Biocontrol Manufactures Association en vertegenwoordigt fabrikanten van biocontrol-oplossingen. Valto werkt ook hier graag aan mee en is lid van IBMA.

 

Partner van Tomatoworld

Valto is partner van Tomatoworld, het informatie- en educatiecentrum van de Nederlandse glastuinbouw. Zij laten zien hoe de kennis, innovatie en technologieën van de tuinbouwsector bijdragen aan de oplossingen van het wereldvoedselvraagstuk. Voor meer informatie: tomatoworld.nl

Participant van World Horti Center

Valto is participant van het World Horti Center, het kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector, waar bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid samen innoveren, verbinden, inspireren en kennis delen. Voor meer informatie: worldhorticenter.nl

Lid van LTO Noord

Wij zijn lid van LTO Noord, dé belangenvereniging van boeren en tuinders. Zij vormen de schakel tussen de leden, de overheid, de maatschappij en het bedrijfsleven en nemen het voortouw in de ontwikkeling van de sector.

Samenwerking met Koppert

Wij zijn een samenwerking aangegaan met Koppert Biological Systems om V10 wereldwijd te kunnen aanbieden.