Współpraca i certyfikaty

Certyfikat ISO 9001

Firma Valto posiada certyfikat ISO 9001 od 12 października 2015 roku. ISO 9001 to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania jakością, która jest wykorzystywana do oceny, czy dana organizacja spełnia wymogi klientów, stosuje się do odpowiednich przepisów ustawowych i regulacji, a także wymagań, które firma sama sobie stawia. Jeśli firma posiada certyfikat ISO, oznacza to, że spełnia ona wszystkie wymagania.

Certyfikat CDG

Firma Valto posiada również certyfikat CDG (Distribution Certification for Crop Protection Products – Certyfikat Dystrybuycji Środków Ochrony Roślin). Firmy działające w branży profesjonalnych środków ochrony roślin od 1 stycznia 2010 roku muszą spełniać ogólnie obowiązującą deklarację (Algemeen Verbindend Verklaring – AVV) systemu certyfikacji CDG, a także muszą być ujęte w rejestrze Stowarzyszenia CDG. Więcej informacji: www.stichtingcdg.nl.

Współpraca z Artemis

Firma Valto jest członkiem Artemis – stowarzyszenia producentów i dystrybutorów biologicznych środków ochrony, zapylaczy oraz środków ochrony roślin naturalnego pochodzenia.

Członkostwo w Club van 100

Stowarzyszenie Club van 100 działające na uniwersytecie WUR stawia sobie za cel nieustanny rozwój wiedzy i badań w sektorze ogrodnictwa szklarniowego. Valto aktywnie działa w tej dziedzinie, więc jest członkiem również tego stowarzyszenia.

Członkostwo w IBMA

IBMA to skrót od nazwy międzynarodowego stowarzyszenia International Biocontrol Manufacturers Association, które reprezentuje interesy producentów środków kontroli biologicznej. Valto również aktywnie działa na tym polu, dlatego jest członkiem IBMA.

Współpraca z Koppert Biological Systems

W 2018 roku firma Valto nawiązała współpracę z firmą Koppert Biological Systems, aby móc oferować preparat V10 odbiorcom na całym świecie. Firma Valto pozostaje odpowiedzialna za sprzedaż i dystrybucję środka V10 w Holandii, a nasz dystrybutor zajmuje się z kolei sprzedażą i dystrybucją w pozostałych częściach świata. Firma Valto jest w to ściśle zaangażowana i zapewnia wsparcie, jeśli jest to potrzebne.