Nieuwe productie- en researchkas voor Valto

Nieuwe productie- en researchkas voor Valto

Op 1 oktober kreeg Valto de sleutels van een kas met 17 afdelingen aan de Hoefweg in De Lier, waarmee directeur Thorben Looije een volgende stap zet in zijn groei-ambitie. De productie van en het onderzoek naar nieuwe, natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen werd tot nu toe gedaan op verschillende locaties. Na de op handen zijnde aanpassingen van het nieuwe kassencomplex kunnen de onderzoekers van Valto grotere proeven doen op meerdere gewassen én dat alles op een plek, dichtbij het kantoor van het familiebedrijf op Leehove.

De nieuwe onderzoekslocatie past bij de groeiplannen van het bedrijf, dat biocontrol middelen ontwikkelt en levert. “Wij geloven in de kracht van de natuur,” zegt Thorben Looije, “we ontwikkelen natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen om teelten weerbaar te maken tegen plantenziektes. Dit past helemaal binnen de doelen van een groener Europa, maar eveneens die van telers, die ook belang hechten aan gezondheid, duurzaamheid en milieu.”

Natuurlijke bescherming
Met Green Deals stimuleert de overheid bedrijven onder meer om de belasting op het milieu te verminderen. Voor de glastuin- en landbouw betekent dit concreet dat nog meer ingezet moet worden op natuurlijke gewasbescherming. Op die behoefte wil Valto inspelen door meer onderzoek en testen te doen en nieuwe biocontrol middelen te ontwikkelen. De aangekochte kas maakt dit in de toekomst mogelijk.

Innovatie in wetgeving
Voorwaarde voor innoveren is volgens Thorben wel dat wetgeving mee innoveert: “Onze klanten willen een gezonde oogst en een goed rendement behalen. Ze vragen onze hulp bij het voorkomen van ziektes in hun teelt. Wij doen dat graag met behulp van de natuur, alleen moet de wetgeving dan wel aangepast worden. De toelatingsprocedure voor natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen duurt nu ongeveer 8 tot 10 jaar. Gelukkig zijn steeds meer mensen in Den Haag en Brussel ervan doordrongen, dat wetgeving mee moet innoveren als we de doelstellingen van Europa willen halen.”