Certificering en samenwerking

ISO09001 gecertificeerd

Valto is sind 12 oktober 2015 ISO9001 gecertificeerd. ISO9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement, die wordt gebruikt om te beoordelen of een organisatie voldoet aan de eisen van klanten, relevante wet- en regelgeving en de eisen die de organisatie zelf stelt. Als een bedrijf ISO gecertificeerd is, betekent het dat er aan alle gestelde eisen is voldaan.

CDG gecertificeerd

Valto is in het bezit van het CDG-certificaat. Bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen moeten sinds 1 januari 2010 voldoen aan de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van het CDG-certificatieschema en opgenomen staan in het register van de Stichting CDG. Voor meer informatie: www.stichtingcdg.nl.

Samenwerking Club van 100

Valto is nauw betrokken bij de Club van 100. Innovatie in en ontwikkeling van de glastuinbouw zijn de voornaamste doelstellingen van de Wageningen UR Club van 100.

Samenwerking Artemis

Valto is lid van Artemis, de belangenvereniging van producenten en distributeurs van biologische bestrijders, bestuivers en van gewasbescherming van natuurlijke oorsprong.