Hyperclean X

Desinfecteert kas en materialen

Gebruik Hyperclean X veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Hyperclean X is een desinfectiemiddel op basis van natriumhypochloriet (NaClO) en bevat 5% actieve chloor. Natriumhypochloriet is een sterke oxidator die micro-organismen kan doden bij de juiste toepassing. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen), gisten en virussen op oppervlakken en materialen in kassen, andere teeltruimten, lege bewaar- en verwerkplaatsen van substraten, zaden, planten(delen), bloemen, knollen, bollen, groenten en fruit, met dien verstande dat gebruik niet is toegestaan in kassen en teeltruimten tijdens de teelt en ook niet in de ruimten waarin plantaardig materiaal is opgeslagen.

Hyperclean X doodt bacteriën (zoals Clavibacter, Pseudomonas, Agrobacterium en Erwinia), schimmels (zoals Fusarium, Phytophthora en Pythium), virussen (zoals Pepino Mozaïek en komkommerbont), viroïden en algen.

In verband met de bestrijding van PSTVd in de bedekte teelt van paprika, tomaat, Spaanse peper, tomatillo en de veredelingsteelt van aardappel heeft Hyperclean X drie maal een tijdelijke vrijstelling gehad. Bekendmakingen Staatscourant 30-8-2016, 1-4-2016 en 13-11-2014.